Home / Веданта / Шестте Филососки щколи в Хиндуизмът- шат даршан

Шестте Филососки щколи в Хиндуизмът- шат даршан

Adi_ShankaraСъществуват общо шест основни щколи на мисълта в Хинду философията-шат (санскрит шест) даршан (сансккрит – визия за истината). Всяка една от тях твърди различни неща и достига до на пръв поглед независими заключения, но след внимателно проучване и размишление, инелигентният ученик разбира, че всички те посочват една и съща Истина.

Ако говорим общо всички възможности за знание спадат в две категории а)светско знание и б)духовно знание. Светското знание се отнася до Земния свят на предметите и същетвата. Духовното знание се занимава с личната реализация на трансцеденталната Реалност, която се намира отвъд огарниченията на осезаемият свят. Темата на всички тези филосовски щколи е изследване в духовното знание.

Духовното знание се разделя на две основни групи а) теизъм и б) атеизъм. Това разделение е почти техническо. То не трябва да бъде разбирано като вяра или липса на вяра в абсолютната истна или в Пророк, в този контекст. Теистите са тези които приемат Ведите и вярват във вечната недуалистична реалност. Обратното- атеистите са тези, които нито вяравт в трансцеденталната истина отвъд тялото и света, нито вярват на Ведическите декларации и в Истините изведени в свещенните писания- Упанишадите Бхагавт Гита, Брама Сутра и др. На кракто те вярват само в знание плучено чрез директно възприемане. Тъй като Транцседенталната Истина не може да бъде разбрана от сетивата, те отказват да приемат Ведическите изявления и в този смисъл не вярват в божествените възможности на

 

 

човешкие същества.clip_image002

 

Атеистичните филосовски щколи се класифицират в две каегории:

А) Атеистичен атеизъм

Б) Атеистичен теизъм

Атеистичние атеисти са тези които, тъй като са пълни атеисти нито вярват във Ведите нито в абсолютната Истина.Tази щкола се оглавява от някои философи, като най- значимият измежду тях е Карвака. Атеистичните теисти приемат абсолютната истина отвъд тялото и обектите на осеземият свят, въпреки че те охвърлят Ведите. Будистите и Джайнистите попадат в тази категорияна атеистичните теисти.

Кавака вярва, че няма по-висша цел, която може да се постигне живота и живите същества трябва максимално да се наслаждават на сетивните удоволствия, неограничавани от етически или морални скрупули. Те вярват, че човешките същества просто съществуват такива каквито са- идват от никъде когато се родят и отиват никъде когато умрат. Тяхната единствена функция и задължение е да се отдадат на сетивните предмети на света до толкова до колкото желаят и няма нищо отвъд осезаемият свят към което да се стремят и посттигнат. Когато дойде смъртта всичко свършва.

Будистите са атеистични теисти. Техните атеистични учения се са различни от тези на Карвака. Техният атеизъм води началото си от бунта на Буда срещу прекалените Ведически-ритуалистични практики, които са се провеждали през неговата епоха. Буда опровергава властите за тези практики, и по този начин отрича Ведическите текстове сами по себе си. Вечното в което вярват будистите се декларира от едната група-(асат вадинс) като не-съществуване. А от другите (каликавиджна вадинс) като серия от постоянно променящи се и трептящи проблясъци на съзнането в ума.

Джайнистите последователи на Махавира също принадлежат към атеистично-теистичната щкола. Те се считат за атеисти поради тяхното неприемане на Ведите. Техните теистични учения са свързани със техните теистични учения са свързани с тяхната вяра във вечната Истина, която е постоянна перфектна и все-блаженна.

Теистичните философски щколи също се класифицират в две категории

1)Теистичен атеизъм

2) Теистичен теизъм

Теистичните атеисти са тези, които приемат Ведитите, но не вярват в една вечна Истина, посочена от Упанишадете, като Брахман.Те не вярват че Истината може да бъде реализирана, чрез учене, разсъждение и медитация върху декларациите в Упанишадите. Тези философии принадлежт към три главни щколи:Тарка Философия, Самкхия философия и Пурва-миманса философия. Теистичните теисти са тези, които не само приемат Ведите, но вярват в Брахман не-дуалистичната вечна Истина. Тези философи принадлежат към щкола позната като Утара- Миманса или Веданта философия.

Тарка е една от щколите на теистичен атеизъм, която посочва гледните точки проповядвани от Калада и Гуатама. Философиите на Калада и Гуатама се наричат съответно Вайшешика и Нияа. Тези две философии са два паралелни потока на мисълта, но те се различават една от друга според няколко концепции.

Самкхия философията е рационална, аналитична и научна в своята експозиция. Сакхиянците спадат в две групи, поддържани от двама големи философа Капила и Патанджали. Философията на Капила, която се нарича. Нир-Ишвара-самкхия, не взима под внимание съществуването на Ишвара или Създател. Патанжали представя концепцията за Ишвара(Създател) в неговата доктрина наречена Йога-самкхия.

Третата философска щкола, която спада в категорията теистичен атеизъм е Пурва миманса. Пурва, означава по-ранен и миманса- последователност от логически мисли. По-голямата част от ведическите послания се намират в две основни части карма канда и джнана-канда. Карма канда е по-ранната част, която е привидно дуалистична, докато джнана канда е съставлява по-късната част, която е положително недуалистична по природа. Тя доказва абсолютното единство и недуалистичност на Истината. По-ранната ведическа мисъл, която е карма канда и там логическите заключения са направени от Джаймини. Философията на Джаймини, дискутирана в Джаймини шастрите, тълкува есенцията на пурва-миманса.

Според философията Пурва миманса, ако човешките същества следват с вяра ритуалистичните части във ведите, те ще получaт вечни блага. За да се наслаждават на такива блага индивидуалните души имат шанса да живеят за определен период от време в по-високите нива на съзнание или рая, където те изпитват по-финни и по-нтензивни чувствени удоволствия. Това временно пребиваване в рая се счита за последователите на Пурва миманса като цел на съществуването.

Чистият теистичен теизъм се предава в Брахма шастрите от Бхадраяна, който е бил индентифициран, като Вяса, съставителят на Бхагават Гита. Философията развита в Брахма шастрите е квинтинсценция на гледните точки които се предават в Упанишадите и това е познато като Утара миманса. Тази щкола изпада в забрава, докато Шамкарачаря не я съживява и прави известна като Адвайта Веданта

И така има 2 различни класификации на щколите в хинду философията приети от ортодоксалните и неортодоксалните мислители. Ортодоксалната класификация на щколите е: 1. Нияя 2. Вайшешика 3. Самкия 4. Йога 5. Пурава миманса и 6. Утара миманса (веданта). Друга класификация, която също дава равен статус на атеистичните щколи е: 1. Чарвака 2. Буда 3. Джайна 3 Нияя вайшешика (или Тарка шастра) 5. Самкия и 6. Ваидика (Пурва Миманса и Утара миманса).

Check Also

Наследството на Индия, Йога и медитация

17.02- 05.03 2019 ЙОГА и МЕДИТАЦИЯ – НАСЛЕДСТВОТО НА ИНДИЯ For English visit https://india-online.eu/2018/11/19/yoga-meditation-and-india-inheritance/ Хайде с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.