Home / Без категория / 6 дни йога и активни медитации в мистичния рай на остров Самотраки

6 дни йога и активни медитации в мистичния рай на остров Самотраки

16-22 09 2019

For English scroll  down

Tова е шестдневна ваканция в Мистичният Рай на Гръцкия остров Самотраки, посветена на Вашата Йог

а практика и медитация! Нека да отпразнуваме живота и да се свържем с чистата природа наоколо и в себе си , да събудим енергията на тялото и духа, който живее вътре, чрез древната наука за йога и танцови и активни медитации, да се хармонизиране с ритъма вътре в нас и да изследваме и лекуваме дълбочината и красотата на нашето собствено същество! Тук можете да си позволите да се отпуснете в уютната атмосфера на красивия център за йога и медитации Марива и да дадете на вашите сетива вкус на красота и релаксация. A острoвът е самото олицетворение на дивият рай, вековни гори, плажове и водопади в които може да плувате…

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАКАНЦИЯТА
Всеки ден Йога Практики
Хималайско прана лечение -курс
Всеки ден Ошо Активни Медитации
Свободно време за плаж и разходки
Лекции върху Йога Философия
5 нощи престой в Марива

ПРОГРАМА НА ЙОГА ВАКАНЦИЯТА

Пречистващи Практики в Йога:
Ще започнате деня си с обучение в основните пречистващи процедури в Йога Криите – Джала Нети – пречистване на носа със солена вода, използвайки нети каничка, изключително полезно в случаи на синузит и всякакъв вид дихателни проблеми. Ако групата е готова, ще продължим със Сутра нети- почистване на ноздрите с маркуче и Вамана Дхоути.

Хатха Йога
Класът ще започне с кратка медитация и ще продължи с дихателни упражнения- различни по ефект и практика пранаями, релаксираща работа върху тялото и ескалиращи по трудност асани- позиции в Традиционен Индийски стил. Последвано от медитация и Йога Нидра– дълбока релаксация.

Power Yoga
Интензивен клас от преминаващи една в друга асани свързани с дишане и между тях Виняси. Това ще работи за гъвкавостта на тялото ви. Ще го направи силно и ще осигури дълбока детоксикация на тъканите и мускулите. Ще научите бандхите- как да издигате енергията си по-високо, някои мудри- позиции на пръстите на ръцете и Дрищи- къде да концентрирате погледа си по време на изпълнението на асаните. В края на практиката ще имаме медитация и свободна релаксация.

Ошо Активни Медитации
Кундалини/ Натарадж/ Свещена Земя
Ошо медитациите използват дишане, танц и движение на тялото, като начини да се освободим от ненужния багаж, който носим на раменете си поради нашата обусловеност- навици. Те помагат да развием по-голямо приемане към нас самите, такива, каквито сме, и същевременно да се свържем с енергията на живота директно чрез енергията на тялото. Така достигаме до вътрешния си Център значитело по-лесно отколкото с класическата седяща медитация и можем да се насладим на дълбоката тишина и контакт със самите нас.

„ Медитацията не е нещо от ума, то е нещо отвъд ума. Първата стъпка е да умеем да се отпускаме и да имаме игриво отношение към това. Ако сте игриви умът не може да разруши медитацията. Иначе ще се превърне в поредният его трип, ще ви направи много сериозни. Ще започнете да мислите, че сте велик медитатор. Аз съм по-възвишен от другите и целият свят е просто светска суета- аз съм религиозен, аз съм виртуозен.“ Това се е случило на хиляди, така наречени светци, моралисти, пуритани: те просто играят его игри, финни его игри.

Аз искам да прережа корена на това от самото начало. Бъдете игриви с това, това ще бъде песен, танц който трябва да изтанцувате. Приемете го като забава и ще бъдете изненадани: Ако сте игриви с медитацията, тя ще се развие. Вие не преследвате никаква цел; вие само се наслаждавате да седите тихо, просто се насладете на всеки момент на това да стоите тихо, не че искате някакви йога сили, сидхи или чудеса. Всичко това са глупости. Старите глупости и същата стара игра , която се играе с нови думи и на нов план…“
Ошо

Курс по Пранично лечение
Това е красив метод за лечение в Хималайската Йога традиция, който включва мудри, звуци и концентрация върху чакрите, с цел да балансира елементите в нашето тяло. Първият ден ще научите как да го прилагате върху себе си, а вторият и върху другите.

ПРОГРАМА
Ден 1
12.00-17.00 Пристигане и Настаняване
17.00 Откриване на Семинара – Запознаване
17.30 Хатха Йога Клас
18.30 Кундалини Активна Медитация
19.30 Тратак Медитация
20.30 Вечеря

ден 2
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 9.30 Ошо динамична медитация
9.30-11 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Хималайско прана лечение -ниво 1
11.30 Брънч (Закускообяд)
13-17.00 Свободно време за плаж и разходки
17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря

ден 3
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 9.30 Ошо динамична медитация
9.30-11 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Хималайско Прана лечение- ниво 2
11.30 Брънч (Закускообяд)
13-17.00 Свободно време за плаж или Масаж
17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря
20.00-22.00 Масаж със записвane

ден 4
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 10.30 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Основи на йога философията
11.30 Брънч (Закускообяд)
13-17.00 Свободно време за плаж или Масаж
17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря
20.00-22.00 Масаж със записвaнe

Ден 5
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 10.30 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Основи на йога философията
11.30 Брънч (Закускообяд)
13-17.00 Свободно време за плаж или Масаж
17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря
20.00-22.00 Масаж със записвane
Алтернативен Ден 5 при съгласие от групата )
08.00 Шанкапракшалана
13.00 Специално приготвено кушери
13. 30-17.00 Почивка иплаж
17.00-18. 00 Хималайско прана лечение- курс второ ниво
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация- Брахмари
Латихан
20.30 Вечеря
20.00-22.00 Масаж със записване

Ден 6
08.00 Сутрешни пречистващи практики,
Пранаяма и Традиционен Хатха Йога Клас, Медитация, Закриване на семинара
10.30 Брънч
11-15,00 Напускане на центъра
Има възможности за промяна в програмата в зависимост от нуждите и възможностите на Групата

Водещи

Антония Иванова Антар Амрита 500 ч YAI сертификат
Занимава се с Йога от 15 години и преподава активно повече от 10 години. Учи Йога главно в Индия. Има Диплома от Правителството на Индия и Йога Алианс(САЩ) Завършва Адвайтеа Веданта Курс в Чинмая Мисия, Институт по санскрит и Индология- Мумбай. Хатха Йога учител и учител по философия на курсове за учители в Шива Йога Пиит, Ришикеши Дхарамсала. Учител по медитация и Философия на Курсове за учители с Пинки Гхангас, шампион по йога на Индия и Азия. Основател на Хималая Ганга Йога.

Цена в самостоятелна стая 550 лв , Цена за ранни птици, записване преди 1ви Сепетмтври 460 лв

Цена в двойна споделена стая 520 лв, Цена за ранни птици, записване внасяне на цялата сума преди 11 август 460 лв
Необходимо е внасяне на депозит в размер на 50 % от сумата при записване.

Цената включва 5 нощувки със закуска, програмата на йога ритриита, йога материали

Записване и информация :
00359889246606
yogahimalayaganga@gmail.com

С любезното съдействие и подкрепата на Тиара Тур ООД

http://india-online.eu/

По желание може да сключите застраховка „Помощ при пътуване“

This is a six-day retreat in the Mystical Paradise Island of Samotraki, dedicated to your practice of yoga and meditation! Let us celebrate life and connect with pure nature, wake up the energy of the body and the spirit that resides within, through the ancient science of yoga and dance meditations, let us move to the rhythm within and explore and heal the depths and beauty of our own being! Here you can allow yourself to relax in the welcoming atmosphere of the beautiful Mariva resort and give your senses a taste of beauty and relaxation.
RETREAT HIGHLIGHTS
Daily yoga practice
Himalayan pranic healing teaching
Daily Osho active meditation sessions
Free time for beach and walk around
Lectures on yoga philosophy
5 nights accommodation
Daily healthy breakfast

Yoga Retreat Program
CLEANSING PRACTICES IN YOGA
You will begin your day with a teaching of the basic cleansing procedures in yoga kriyas, Jala neti, cleaning your nose with salt water using a nety pot, extremely helpful in cases of sinusitis, and any kind of breathing problems. If the group is ready, you will continue with sutra nety, cleaning the nostrils with string and kynjal kriya or Vamana dhouty.

HATHA YOGA
This class will start with a short meditation and continue with breathing exercises – different by effect and practice pranayamas, gentle opening of the body and escalate by their difficulty asanas-postures in traditional Indian teaching style, followed by meditation and yoga Nidra or deep relaxation.

POWER YOGA
There will be intensive class of flowing asanas connected breathing and in-between Vinyasas. This will work your body flexibility, will make it strong, and will provide intense in-depth detoxification of tissues and muscles. The class will be in the tradition of Pataby Jois.

You will learn bandhas, how to lead your energy higher, some mudras-position of the hand fingers and drishty, points of concentration of eyes during the asana performance. At the end of the practice, there will be meditation and a non-guided relaxation.

OSHO ACTIVE MEDITATIONS – DYNAMIC, KUNDALINI, NATARAJ, OR SACRED EARTH
Osho’s meditations use breathing, dancing, or shaking as a way of letting go of the needed baggage most of you carry on your shoulders due to your conditioning. They help one to feel lighter and at ease with oneself, and get in contact with the life energy within directly through the body. One then reaches a center within easier than with classical sitting meditation and a deeper quality of silence and contact with one’s self.

OSHO ACTIVE MEDITATIONS
Meditation is not anything of the mind, it is something beyond the mind. The first step is to be playful about it. If you are playful about it, the mind cannot destroy your meditation. Otherwise, it will turn it into another ego trip; it will make you very serious.

PRANIC HEALING CLASSES
This is a beautiful healing method in Himalayan yogic tradition including mudras sounds and concentration on chakras in order to balance elements in your body. The first day you learn how to apply on yourself and second for the others too.

DAILY SCHEDULE
DAY 1
12:00 Arrival and accommodation
17:00 Opening circle and Hatha yoga class
18:30 Kundalini meditation and tratack meditation
DAY 2
08:00 Cleansing practices – Jala, Sutra neti, and Kunjal kriya
08:30 Osho dynamic meditation
10:00 – 11:00 Himalayan Pranic healing class – level one
11:00 Brunch (meal between breakfast and lunch)
12:00 Lecture on yoga philosophy
13:00 Free time for beach and walk around
17:00 Hatha yoga class
19:00 Active Osho meditation session
20:30 Dinner

DAY 3
08:00 Cleansing practices – Jala, Sutra neti, and Kunjal kriya
08:30 Dynamic meditation of Osho
10:00 Himalayan Pranic healing class- second level
11:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
13:00 Free time for beach and walk around
17:00 Pranayama and Hatha yoga class
19:00 Active Osho meditation session
20:30 Dinner

DAY 4
08:00 Cleansing practices, Jala, Sutra neti, Kunjal Kriya
08:30 Dynamic meditation of Osho
10:00 Pranayama and yoga meditation class – introduction in Laya yoga
11:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
13:00 Free time for walk around and beaches
17:00 Power yoga class
19:00 Active Osho meditation session
20:30 Dinner

DAY 5
08:00 Cleansing practices, Jala, Sutra neti, Kunjal Kriya
08:30 Dynamic meditation of Osho
10:00 Laya yoga class – learning of mantra chanting
11:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
13:00 Free time
17:00 Power yoga class
19:00 Active Osho meditation session
20:30 Dinner
20:00 Massages on request
DAY 6
08:00 Morning cleansing practices, pranayama, and traditional Hatha yoga class, meditation class, sharing
10:30 Brunch
Closing circle and check out

Group leader

Price for 6 days
in private room 350 euros early bird price payment before 15th of august 330 euros
in shared double room 290 euros ,early bird price payment before 15th of august 245 euros

The price include :
5 nights accomodation with breakfast, the program of the retreat yoga materials .
Contact: 00359889246606
yogahimalayaganga@gmail.com

With the support of Tiara Tours http://india-online.eu/

Check Also

Summer Satsang with Ladu Baba. How to Understand Ourselves.

16/07 2019 19 часа, ХИМАЛАЯ ГАНГА ЙОГА ШАЛА, бул. Евлогии Христо Георгиеви 2 Swami Sanatan …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.