Home / Без категория / ЙОГА Ваканция, Пирин

ЙОГА Ваканция, Пирин

For Engish scroll down
:
22-26.05 Това са 5 дни, посветени на Йога практика и медитация в неподправената красота, чистота и магичност на Южен Пирин .
Възможност да се включите за уикенд.
Нека да отпразнуваме живота и да се свържем с чистата природа наоколо и в себе си, да събудим енергията на тялото и духа, който живее вътре, чрез древната наука за йога и и активни медитации, да се хармонизираме с ритъма вътре в нас и да изследваме и лекуваме дълбочината и красотата на нашето собствено същество!
За Център Шаралия :
Център „Шаралия“ е създаден за да вдъхновява и споделя със своите посетители,приятели и съмишленници – идеи,пространство и методи за устойчив и здравословен начин на живот..Център “Шаралия” се намира в с.Влахи разположено в полите на Пирин планина и подножието на върховете Синаница и Шаралия. С дейностите, които развиваме се стремим към природосъобразен начин на живот. Те обединяват работа в градината, здравословно хранене, спорт и културни инициативи. Местоположението на Център „Шаралия” – Национален Парк Пирин, предразполага за запознаване с богато разнообразие от различни видове растения и животни. https://centursharalia.wixsite.com/vlahi?fbclid=IwAR0xv7HSzQBUV3IicxAUz-I5wX_6zT75QQvyfkiZAS4_d9Csgoix1aK4Y-w

Програма на Йога Ваканцията
Ден 1 22.5
12.00-17.00 Пристигане и Настаняване
17.00 Откриване на Семинара – Запознаване
17.30 Хатха Йога Клас
18.30 Кундалини Активна Медитация
19.30 Тратак Медитация
20.30 Вечеря

Ден 2
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 9.30 Ошо динамична медитация
9.45-11 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Брънч (Закускообяд)

12.30 Хималайско прана лечение -ниво 1

13.30 17.00 Свободно време за еазходки, почивка

17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря

/ Ден 3
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 9.45 Ошо динамична медитация
9.45 11 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Брънч (Закускообяд)

12.30 Хималайско Прана лечение- ниво 2

Свободно време за почивка или разходка,

17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря

Ден 4
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 9.45 Ошо динамична медитация
9.45 11 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Брънч (Закускообяд)

12.30 Хималайско Прана лечение- ниво 2

Свободно време за почивка или разходка,

17.00-18.30 Power Yoga
19.00-20.00 Ошо Активна Медитация
20.30 Вечеря

Ден 5 26.5
08.00 Пречистващи практики: Джала, Сутра Нети, Кунджал Крия
08.30- 10.30 Пранаяма и Хатха Йога Клас
11.00 Брънч (Закускообяд)
Закриване на Семинара и Заминаване

Пречистващи Практики в Йога:
Ще започнате деня си с обучение в основните пречистващи процедури в Йога Криите – Джала Нети – пречистване на носа със солена вода, използвайки нети каничка, изключително полезно в случаи на синузит и всякакъв вид дихателни проблеми. Ако групата е готова, ще продължим със Сутра нети- почистване на ноздрите с маркуче и Вамана Дхоути.

Хатха Йога
Класът ще започне с кратка медитация и ще продължи с дихателни упражнения- различни по ефект и практика пранаями, релаксираща работа върху тялото и ескалиращи по трудност асани- позиции в Традиционен Индийски стил. Последвано от медитация и Йога Нидра- дълбока релаксация.

Power Yoga
Интензивен клас от преминаващи една в друга асани свързани с дишане и между тях Виняси. Това ще работи за гъвкавостта на тялото ви. Ще го направи силно и ще осигури дълбока детоксикация на тъканите и мускулите. Класът ще бъде в традицията на Патаби Джойс-гуру. Ще научите бандхите- как да издигате енергията си по-високо, някои мудри- позиции на пръстите на ръцете и Дрищи- къде да концентрирате погледа си по време на изпълнението на асаните. В края на практиката ще имаме медитация и свободна релаксация.

Ошо Активни Медитации
Кундалини/ Натарадж/ Свещена Земя
Ошо медитациите използват дишане, танц и движение на тялото, като начини да се освободим от ненужния багаж, който носим на раменете си поради нашата обусловеност- навици. Те помагат да развием по-голямо приемане към нас самите, такива, каквито сме, и същевременно да се свържем с енергията на живота директно чрез енергията на тялото. Така достигаме до вътрешния си Център значитело по-лесно отколкото с класическата седяща медитация и можем да се насладим на дълбоката тишина и контакт със самите нас.

„ Медитацията не е нещо от ума, то е нещо отвъд ума. Първата стъпка е да умеем да се отпускаме и да имаме игриво отношение към това. Ако сте игриви умът не може да разруши медитацията. Иначе ще се превърне в поредният его трип, ще ви направи много сериозни. Ще започнете да мислите, че сте велик медитатор. Аз съм по-възвишен от другите и целият свят е просто светска суета- аз съм религиозен, аз съм виртуозен.“ Това се е случило на хиляди, така наречени светци, моралисти, пуритани: те просто играят его игри, финни его игри.

Аз искам да прережа корена на това от самото начало. Бъдете игриви с това, това ще бъде песен, танц който трябва да изтанцувате. Приемете го като забава и ще бъдете изненадани: Ако сте игриви с медитацията, тя ще се развие. Вие не преследвате никаква цел; вие само се наслаждавате да седите тихо, просто се насладете на всеки момент на това да стоите тихо, не че искате някакви йога сили, сидхи или чудеса. Всичко това са глупости. Старите глупости и същата стара игра , която се играе с нови думи и на нов план…“
Ошо
Цена : за 5 дни вкючени 4 нощувки 4 брънча и 4 вечери и програмата на йога ваканцията- 285 лв
Записване и плащане на цяата сума до 24 Апри- 250 лв
За записване и информмация 0889246606

This is a five-day retreat in the amazing beauty of Pirin Mauntain, dedicated to your practice of yoga and meditation. Let us celebrate life and connect with pure nature, wake up the energy of the body and the spirit that resides within. Through yoga and dancing meditations, let us move to the rhythm within! Here you can allow yourself to relax in the welcoming atmosphere of the eco center Sharalia which is situated in Vlahi village in the foothills of Pirin Mountains, Sinanitza, and Sharalia peaks.

Program:
-Cleansing practices in yoga
You will begin your day with a teaching of the basic cleansing procedures in yoga Kriyas, Jala Neti, cleaning your nose with salt water using a Nety pot, extremely helpful in cases of sinusitis, and any kind of breathing problems. If the group is ready, you will continue with sutra nety, cleaning the nostrils with string, and kynjal kriya or Vamana dhouty.
-Hatha yoga
This class will start with a short meditation and continue with breathing exercises, different by effect and practice pranayamas, gentle opening of the body, and escalating by their difficulty asanas-postures in traditional Indian teaching style, followed by meditation and yoga Nidra or deep relaxation.
-Power yoga
There will be an intensive class of flowing asanas connected breathing and in-between Vinyasas. This will work your body flexibility, will make it strong, and will provide intense in-depth detoxification of tissues and muscles. The class will be in the tradition of Pataby Jois. You will learn bandhas, how to lead your energy higher, some mudras-position of the hand fingers and drishty, points of concentration of eyes during the asana performance. At the end of the practice, there will be meditation and non-guided relaxation.
-Osho active meditations (Dynamic, Kundalini, Nataraj, and sacred Earth)
Osho’s meditations use breathing, dancing, or shaking as a way of letting go of the needed baggage most of you carry on your shoulders due to your conditioning. They help one to feel lighter and at ease with oneself and get in contact with the life energy within directly through the body. One then reaches a center within easier than with classical sitting meditation and deeper quality of silence and contact with one’s self.
-Osho active meditations
Meditation is not anything of the mind, it is something beyond the mind. The first step is to be playful about it. If you are playful about it, the mind cannot destroy your meditation. Otherwise, it will turn it into another ego trip. It will make you very serious.
-Pranic healing classes
This is a beautiful healing method in Himalayan yogic tradition including mudras sounds and concentration on chakras in order to balance elements in your body. The first day you learn how to apply on yourself and second for the others too.
-Daily schedule
-Day 1
*12:00 Arrival and accommodation
*18:00 Opening circle
*18:30 Kundalini meditation and tratak meditation
-Day 2
*08:00 Cleansing practices, Jala, Sutra neti, Kunjal Kriya
*08:30 Pranayama and Hatha yoga class
*10:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
*11:30 Lecture on yoga philosophy
*12:00 Himalayan pranic healing class – first level
*13:00 Free time
*17:00 Power yoga class
*19:00 Active Osho meditation session
*20:30 Dinner
-Day 3
*08:00 Cleansing practices, Jala, Sutra neti, Kunjal Kriya
*08:30 Pranayama and Hatha yoga class
*10:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
*11:30 Lecture on yoga philosophy
*12:00 Himalayan pranic healing class – second level
*13:00 Trips around or rest
*17:00 Power yoga class
*19:00 Active Osho meditation session
*20:30 Dinner
-Day 4
*08:00 Cleansing practices, Jala, Sutra neti, Kunjal Kriya
*08:30 Pranayama and Hatha yoga class
*10:30 Brunch (meal between breakfast and lunch)
*11:30 Lecture on yoga philosophy
*12:00 Himalayan pranic healing class – second level
*13:00 Trips or rest
*17:00 Power yoga class
*19:00 Active Osho meditation session
*20:30 Dinner
-Day 5
*08:00 Morning cleansing practices, pranayama, and traditional Hatha yoga class, meditation class, sharing
*10:30 Brunch
*Closing circle and check out
%Some changes in the programme are possible according to group need. Please note that it is child-friendly. Please feel free to bring in your little ones, Himalayan Ganga Yoga Shala offers professional babysitting services.
Price 280
for more info 00359889246606

Check Also

Терапевтична йога в Хималая

Терепевтична йога“ е адаптиранa йога практика за хора след травматични състояния, операции, нарушения в опорно-двигателния …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.